SANAYİ ÖNCESİ


Temel giyim ihtiyaç maddelerinden biri olan çorap,yanlızca bir örtünme malzemesi olmayıp insan sağlığı açısından da son derece önemli bir giyisidir.Çorap,insanın hayatı boyunca çok sayıda tükettiği ve kullandığı giyim eşyaları arasında ömrü en kısa olanıdır. Günümüze göre değişik doku ve şekillerde de olsa çorap tarihi çok eskilere dayanmaktadır.Çorap tarihi incelendiğinde . İlk yazılı kaynaklarda ,eski yunan şair heseidos (İ.Ö 8 yy.) hayvan kılından örülen bir ayakkabı astarından (Piloi) bahseder. Ayrıca Anadolu’da MÖ 5.yüzyılda Altay Pazırık Kurgan'ında bulunan keçe çoraplar ,Türklerde çorap geleneğinin çok eskilere dayalı olduğunu kanıtlar ve Mezapotamya’da,(İ.Ö. 20.yy)’da örme çoraplar bulunduğu rivayet edilmektedir.Anadolu kültüründeki çorapların benzerlerini ise Balkan ülkelerinde ,Türmenistan'da ,Yunanistanda sürüleriyle yaşayıp oradan oraya dolaşan topluluklarda da görebiliyoruz.Türkçedeki çorap sözcüğü ise Farsça kökenlidir."Gorap" sözcüğü, Arapçaya "curap" buradan Türkçeye ise "Çorap"olarak geçer ve balkan diline de girer .Türkmenistan'da ise çoraba"çeşka" adı verilir.


 


Romalılar ise ayaklarına ,bileklerine ve bacaklarına meşin yada kumaş bantlar sararlardı. İlk kez (İ.S.2.yy.)’da kumaş ,keçe veya hayvan postlarından kesilerek dikilen ve esnek olmayan bir tür çorap kullanılmaya başlanmıştır. Eski Mısır’da mezarlarda İ.S 3. ve 6.yüzyıl arasında tarihlenen örme çoraplar bulunmuştur.El örgüsü çoraplar ise bugünkü şekline 17.yüzyılda ulaşmıştır.


 


İlk çoraplar günümüzdeki şekline benzemezlerdi.Deri veya yün kumaştan ayak şekline uygun olarak dikilir,devamında pantolonla birleştirilirdi.Zamanla bu tarz giyimin dizaltı olan kısmı daha inceldi ve dizin üstündeki kumaştan farklılaştı 1500’lü yıllarlın başına kadar devam eden bu alışkanlık sonunda pantolonla çorap ayrıldı ve ayrı ayrı kullanılmaya başlanıldı.Ticari bir meta olarak örme giyisiler 13 yy’da Paris’te üretilmeye başlanmıştır. Daha öncesine, örme evlerde yapılan işti 1366’da Pariste ilk örme locası kurulmuştır.1514 yılında örme,en önemli 6 elişi locasından biri olmuştur.


11.jpg


İLK MAKİNE


16.yy’ın sonlarına kadar çoraplar el örgüsüydü.El örgüsü çoraplar  bugünkü şekline 17.yüzyılda ulaşmıştır.İlk çorap örme tezgahı 1589 yılında İngiltere’de yapılmıştır.Nottinhamshire yakınlarındaki Calverton köyünde yaşayan bir İngiliz papaz olan William Lee’nin ,elle ve ayakla çalıştırılan ilk örgü makinasını icat etmesinden sonra çorap makinede üretilmeye başlanmıştır. Lee’nin bu icadının altında romantik bir aşk hikayesi yatar Cambridge Üniversitesi’nde öğrenciyken tanıştığı fakir bir kıza aşık olan Lee hemen evlenmek ister.Ama nişanlısı,evini geçindirmek için geceler boyu elde çorap örmek zorundadır.Lee sevgilisinin bu zor işten kurtulması için el hareketlerini takip ederek daha hızlı bir çorap örme tekniği geliştirmeyi düşünür.”Neden bir hareketle sadece tek ilmek atılıyor?Büğtün sırayı tek seferde bitirebilmek mümkün olabilir” diye düşünen Lee,aynı anda birden fazla ilmek atabilmenin yollarını arar.Fakat el örmesinde kullanılan tığlarla ilmek atabilmek için parmak kullanmak gerekiyordu.Bunu makinede yapabilmek için Lee çengelli iğneyi düşündü. Bu buluş sonunda ,geliştirilen metal-tahta karışımı tezgahta elişinden sadece 6 kat daha hızlı üretim yapılabiliniyordu..Bir inç’te 8 ilmek atabiliyordu.Bu yün iplikler için uygundu ama ipek için çok kabaydı.Lee’nin buluşu bugün örme teknolojisinin temellerini oluşturur.Lee tarafından icat edilen makine ,Kraliçe 1.Elizabeth’he takdim edilir ve patent başvurusunda bulunulur.Fakat kraliçe örülen çorapların İspanya’da ipek kumaştan dikilen çoraplara göre daha kaba olmasını bahane ederek patent vermeyi reddeder.Üretilen çorapların”Majestelerinin ayakları için çok kaba bulunmuştur.


 orap-el-orme-makinasi.jpg


İnatçı Lee çalışmalarına devam eder ve ipek kullanılabilecek kadarince olan yeni tip bir makine tasarlar.Yeni makine bir inch’te 20 ilmek atabilmektedir.Tekrar patent başvurusunda bulunur..Ama cevap aynıdır.Kraliçe el örgü işçilerine maddi anlamda zarar vereceği ,işsizliğin artacağı ve tekelleşmeye yol açacağı gerekçesiyle patent vermeyi reddeder.


Bunun üzerine Lee erkek kardeşiyle birlikte Fransa ekonomisini geliştirmeye çalışan Kral IV . Henrri’nin davetine uyarak Fransa’da Rouen’e yerleşirler.Orada tezgahıyla 8 yıl boyunca çorap üretmiştir.Fransa kralı tarafından kabul edilen ve makinesi için patent alan Lee 16 şubat 1612’de Pierre de Caux ile çorap örme makinelerinin üretimi için sözleşme yaptı.Böylece çorap makinesinin ilk ticari üretimi Fransa’da yapılmış oldu. Lee hakkındaki son yazılı belge ,1615 tarihli olarak kendisinin Rouen’de yaşayan ve çorap örme işiyle uğraşan bir kişi olduğuna dair bir Fransız vesikasıdır.


 


Fransa’nın Almanya ve Saksonya’ya da geçen Lee’nin ölümü üzerine işçileri ve bazı iddialara göre kardeşi ingiltere’ye dönerek İngiltere’nin çorap makinesi yapımını tekeline geçirmesine neden olmuştur..Böylece İngiltere çorap makinesinin özelliklerini öğrenen ve 1656’da bir şirket kuran Jean Hindret’e kadar makine imalatını kendi tekelinde tutmayı başarmıştır.Öte yandan Fournier'de  Lyon'da (Fransa) ipek çorap yapımına başlamıştır.


 


Lee’nin icadı her ne kadar çorap üretimine hız kazandırmıyor olsada özellikle elit Avrupalılarda nakış ve taşlarla süslenmiş elişi ipek çoraplar kullanılmaya uzun yıllar devam edildi. Lee’den sonra çorap örme tekniğindeki gelişme için bir yüzyıl daha beklemek gerekti.18.yy Boyunca gerçekleştirilen ilelemelerin en önemlisi JedediahStrutt adlı bir mucit tarafından gerçekleştirildi. Strutt: Lee’nin tezgahları üzerinde çalışarak,bu tezgahlarda ribli örgüyü yapabilecek ilave aparatlar kullandı. Bunun sonucunda örülen daha esnek ve bacağısaran bir forna kavuştu. Strutt ve 3 ortağı yaptıkları icat için patent aldılar.(1759). Gelişme yavaşda olasa bu onların zengin edecek bir gelir sahibi olamlarını saqğlamıştı..Ürettikleri makine “Deby Rib” olarak tanındı.ve bu tezgahlarda üretilen çoraplar kısa sürede popüler oldu.


 


19.yüzyılın ikinci yarısında Lee’nin makinesi geliştirilerek demirden mamul paget tezgahı, 1864'de William Cotton'un icadı olan ve örgüyü ileri geri atkılar atarak gerçekleştiren yassı kolu makinesi kullanıma sunulmuştur..Cotton makinesinden sonra artık el sisteminden makine sistemine geçilmiştir. 10 Ton ağırlığındaki bu makine 100-150 bin parçadan oluşmakta ve bir düzine çorabı bir arada örebilmekteydi.Cotton’un makinesinde iğneler daha öncekiler gibi yatay deyil dikey konumlandırılmıştı.


SANAYİLEŞME SÜRECİ


 


Dikişsiz çoraplar 19.Yüzyılın ortalarındad geliştirilen yuvarlak makinelerde örülmüştür..Bunlarda örgü esnasında ilmek sayısı arttırılıp azalmadığından 100 yıla yakın bir süre çoraplar düz boru şeklinde üretilmeyedevam edilmiştir.


 


Sanayileşmeyle birlikte 19.yy Başı itibariye çorap; büyük miktarlı kapasiteye sahip fabrikalarda üretilmeye ve ihraç edilmeye başlandı..Üretimin ana merkezi İngiltere’deNottingham; Almanya’da Chemnitz idi..Bunun yanı sıra Fransa’da ipek çorap üretiminde söz sahibi idi.tabi ki bahsedilen üretim ,toplam tüketim içinde çok önemli bir yere sahip değildi.Doğaldır ki özellikle kırsal kesimlerde çorap ihtiyacı daha uzun yıllar evde örülen çoraplarla karşılanacaktı.


orap-makinasi.jpg


1.jpg


2.jpg


20.YY. TEKNOLOJİ SÜRECİ ÇORAPTA "NAYLON" KULLANIMI


 


20.yüzyıl çığır açan birçok yeniliğn zaman dilimiydi: 28 Şubat 1935 tarihinde Wilmington (Delaware,USA)’daki Amerika Kimya Sanayi Birliği E.I.Du Pont de Nemours & Co . Araştırma müdürü Dr. Wallece Hume Carothers,ilk naylon elyafını geliştirdi.


 


Kimyasal açıdan bakıldığında Naylon , amidler tarafından bağlanmış ve eşdeğer ünitelerden oluşmuş bir yoğuşma polimerinden başka bir şey deyildi. Bu nedenle Naylon genellikle Polyamid’lere ait olarak kabul edilmiştir.Tarihsil açıdan bakıldığında,tamamiyle organik maddelerden (Karbon,su ve hava) üretilmiş olan ilk sentetik elyaf söz konusuydu. Hexamethylendiamin ve Adipin asidi kimyasal elementlerinden polykondensasyon sonucunda Naylon elde ediliyordu.En sık kullanılan versiyon aynı zamanda Naylon 66 veya PA66 olarak da adlandırılan Naylon 6,6’dır.”Naylon” ismininçoğunlukla sentetik elyafın Naylon üretilen bu her iki yere atıf yapılarak anıldığı düşüncesiyle “NY”(New York için) ve”Lon” (London için) alıntılarını yansıttığına inanılırdı..Ancak bu doğru deyildir.1940 yılında Kimya Sanayi Birliğ DuPont’tan John w.Eckelberry,”nyl”nin öylesine seçilmiş bir hece ve “ön”ekininise sadece diğer elyaflar için de kullanıldığı gibi örn.”cotton”buna eklenmiş bir uzantı olduğunu idda etmişti.1978’de DuPont ismin kökeninin”NoRun”olması gerektiğini açıkladı çünkü muhtemelen ürün müşterilere de telkin edildiği üzere sürekli giden ilmiklerden imal edilmemeliydi.Ancak yanlış iddialardan kaynaklanabilecek yasal uyuşmazlıklardan çekinerek isim “Nylon”olarak değiştirilmişti.Buradan yola çıkarak “Nylon“ ismiyle ilgili başka bir açıklama olarak da malzemenin bulucusu olan Wallece Carothers’un elyafla ilgili başarıya atıfat bulunarak “Now You Losy Old Nipponese” sloganıyla kutlama yaptığı tezide ortaya atılmıştı. Buna bağlı olarak ismin içinde nihayet Japon doğal ipeğiylerekabet içine girebilecek olan çok değerli bir sentetik elyafın geliştirilmiş olmasının mutluluğunun da vurgulanması arzu edilmişti.Ancak elyafın “Naylon” ismini Carothers’in ölümünün ardından almış molması bu anekdotu çürütmektedir.1920’lerde kadın giyisilerinilerinin etek boylarının kısalması sonrasında bacaklar ve bunlara giyilen çoraplar görünür hale geldi..bu dönemde şeffaf çoraplar ipek yada suni ipekten imal adilmekte ve uyluğun üst kısmında sonlanmaktaydı.1930’lardan sonra bu çorapların yapımında naylon kullanılmaya başlandı.Butarihten sonra kadın giyiminin değizmez bir parçası haline gelen naylon çoraplar popülaritelerini 1960 ‘lara dek sürdü.


 


Yeni malzemenin geliştirilmesinden hemen birkaç yıl sonra Wilmington’da Naylon’dan yapılan ilk çoraplar piyasayaarz edilmişti.Ticari olarak çok başarılı naylomn çorap böylece doğmuştu.Üç saat içinde 4.000. çift satılmıştı. ABD’de gerçek naylon konjöktürü ortaya çıkmıştı.15 Mayıs 1940 tarihinde dört gün içinde dört milyon çift Naylon çorap satılmıştı.Kadınlar her yerde bu mucize çorabın peşine düşmüştü. Tabakalar halindeki naylonların birleştirilmesiyle üretilen arkası dikişli naylon çoraplar son derece seksi bulunuyor ,dönemin aktristleri ve sosyetesi tarafından baş tacı ediliyordu..Fakat II.dünya savaşı patlak vermesi ile her şey bir anda altüst olmuş ve naylon imalatının ordu ihtiyacı için kullanılmaya başlaması ile naylon çorap için bir duraklama dönemi başladı.Dikişli naylon çorap bulamayan kadınların çorap görüntüsü verebilmek için bacaklarının arkasına kömür ve göz kalemiyle yukarıdan aşağıya doğru dikiş çizgisi çizmesiyse ayrı bir tarihi anekdot.


 


Külotlu çorap ilk kez Amerika ‘da allen Gant Senior tarfından 1959’da icad edilmiş ve Kuzey Carolina’da Glen Raven Mills şirketi tarafından üretilmiştir.Geliştirilen dairesel örma makineleri hem el işçiliğni azaltmış hemde dikişsiz çorapların yapımını olanaklı kılmıştır..Glen Raven Mills şirketi 1965’te ilk dikişsiz külotlu çorabı piyasaya sürmüştür.Külot ve çorabı birleştiren bu giyisi büyük ilgi görmüş ve özellikle tetiklediği mini etek modası ile birlikte 1960’larda büyük bir hızla yayılarak naylon çorabın yerini almıştır..Külotlu çorabın yayılması korse ve jartiyerkullanımının da azalmasına yol açmıştır.aynı dönemde Spandex veya Elastan’ın icadı külotlu çorabı daha rahat kullanışlı ve şık hale getirmiştir.


Türkler çoraplarını elde ve 5 şişle örüyorlardı. Örgü malzemesi olarak yün,tiftik ve ibrişim kullanıyorlardı. Bölgelere göre çeşitli özellikler gösteren bu çoraplar el dokuması sanatının en güzel örneklerini vermiştir. Anadolu çorapları sadece dokunduğu malzeme bakımından değil; motifleri, renkleri ve bunların temsil ettiği alanlar bakımından da büyük özellik ve anlam taşıyordu.


Türkiye'de çorap sanayii ise 1923 yılında Teşviki sanayii Kanunun'dan faydalınarak kurulmuş ve zaman içinde gelişmiş makinaları ithal ederek faaliyetlerine başlamıştır. Türkiye bu gün çorap üretimi bakımından kendi ihtiyacını karşılaması yanında, üretiminin %90-95'ini ihraç etmektedir. Ülkemizde irili ufaklı 800 civarında firma 20.000'nin üzerinde çorap makinası bulunmaktadır.Bu makinaların imalat kapasitesi günde 3 vardiya üzerinden yıllıkm yaklaşık 2 milyar çifte ulaşmaktadır. 


HISTORY OF STOCKING


 
INDUSTRY BEFORE
One of the main items of clothing need socks, a covering material, not only in terms of human health is an extremely important giyisidir.Çorap, consumed by a large number of people throughout his life and the life of clothing used by the shortest one. According to the present day, albeit in different textures and shapes dayanmaktadır.Çorap date back a long examination of the history of socks. The first written sources, heseidos ancient Greek poet (8th century BC.), Animal hair, knitted lining of shoe (Pilon) mentioned. Also the 5th century BC in Anatolia, in the Altai Pazyryk Kurgan'ında felt stockings, socks Turks evidence that a very old tradition, and Mesopotamia (20th century BC) narrated edilmektedir.Anadolu knitting socks or stockings culture like the Balkan countries, Türmenistan'da, wandering here and there in the communities live in herds in Greece is the word of Persian origin görebiliyoruz.Türkçedeki socks. "Gorap word" Arabic "curap" Turkish here in the "Socks" as well as into the Balkan languages. Turkmenistan In the sock "Ceska" is called.
 
Romans in the legs, ankles and legs sararlardı leather or fabric strips. First time (İ.S.2.yy.) a fabric, felt, or some kind of animal fur is cut and sewn and flexible socks have been used. HR 3 tombs in ancient Egypt If bulunmuştur.El knitted socks knitting socks dated to between the 6th century and reached its present form in the 17th century.
 
The first form of the present benzemezlerdi.Deri socks or wool fabric is sewn in the shape of the foot, the continuation of such clothing birleştirilirdi.Zamanla knee pants tapered portion and the index at the top of a fabric yıllarlın until the beginning of the 1500s differed pants socks were ongoing at the end of this habit, and a separate başlanıldı.Ticari be used separately as a commodity was produced in Paris knit with clothes of 13 century. Earlier, knitting, knit the first lodge in Paris kurulmuştır.1514 1366'da homes in the job, knitting, crafts locasından is one the most important 6.


FIRST MACHINE
16th century until the late 17th century to its present form ulaşmıştır.İlk socks socks hand-knitted sock knitting machine örgüsüydü.El England in 1589 a British priest who lives in the village of Calverton, near yapılmıştır.Nottinhamshire William Lee, hand and foot-operated After the invention of the first knitting machine began to produce socks. Lee, the invention lies in a romantic love story of falling in love with a poor girl whom he met at Cambridge University student Lee ister.Ama right to marry her fiance, lover zorundadır.Lee knit socks from the house that night to support their hard work following hand movements to get rid of think of a more rapid development of the technique of knitting socks. "Why one loop in a move being taken? Büğtün be able to finish the order at one time," he thinks Lee can loop at the same time more than one way to use your finger to abdicate arar.Fakat hand wove stitches used tığlarla To be able to gerekiyordu.Bunu Lee thought hooked needle machine. At the end of the present invention, a mixture of developed metal-wood counter elişinden production yapılabiliniyordu only 6 times faster .. but it was appropriate for a inç'te eight knot silk yarn atabiliyordu.Bu kabaydı.Lee for the invention of the technology today, the basics of knitting oluşturur.Lee The machine was invented by the Queen 1.Elizabeth 'he is introduced and applied for a patent in Spain bulunulur.Fakat queen silk fabric sewn knitted socks socks socks reddeder.Üretilen than to give the patent as an excuse to be rude, "His Majesty was very rude to their feet.
 
Lee will continue the work of stubborn and a new type of silk is used in the machine kadarince inch'te tasarlar.Yeni the machine has 20 stitches atabilmektedir.Tekrar patent application .. But the answer will damage the material sense aynıdır.Kraliçe hand knitting workers, increase unemployment and lead to monopoly refuses to grant a patent on the grounds opener.
This man's brother Lee is trying to develop the economy of France King IV. Henrri'nin Following the invitation of the king of France, Rouen yerleşirler.Orada üretmiştir.Fransa loom socks for 8 years, and accepted by the patent for the machine to Lee, February 16 1612 Pierre de Caux contract yaptı.Böylece sock knitting machines for the production of was the first commercial production of socks machine made in France. Lee on the final document, dated 1615 in Rouen itself that the person is engaged in knitting stockings and living in a French record.
 
France, Germany and the Saksonya'ya workers and according to some claims on the death of the brother of the Lee's return to England, the UK has been spent in the cause to monopolize the production of sock machine socks machine features .. Thus, learning, and in 1656 established a company in England başarmıştır.Öte to keep their monopoly on the manufacture of machinery Jean Fournier Hindret'e up in Lyon (France) has started the construction of silk stockings.
 
Although the production of socks, although the speed kazandırmıyor Lee's invention of the Europeans, especially the elite stones decorated with handmade embroidery and silk stockings were used for many years. After Lee's sock knitting technique throughout gerekti.18.yy wait more than a century for the development of the most important of which represents genuine progress was carried out by an inventor named JedediahStrutt.Strutt. Strutt: Lee's work on machine tools, the machines can weave ribli used the additional apparatus. As a result, more flexible and knitted forna bacağısaran gained. Strutt and three partners received a patent for their invention. (1759). Development yavaşda olasa olamlarını saqğlamıştı their own machine .. they produce an income to the rich "Deby rib" tanındı.ve Socks produced these machines became popular in a short time.
 
Lee's machine developed in the second half of 19th century Paget iron bench in 1864, with the invention of William Cotton scarves and weave back and forth, throwing the lever machines are available in flat machine .. Cotton and machine system has been introduced after the system is no longer used. 10 tons in weight from 100 to 150 thousand pieces of this machine consists of a combination of socks and a dozen örebilmekteydi.Cotton 's konumlandırılmıştı deyil vertical horizontal machine needles as before.
Industrial PROCESS
 
Seamless hosiery machines are built round the 19th century .. This developed ortalarındad increased or low, your number of stitches when knitting socks, straight pipe in the form of a period of 100 years has been üretilmeyedevam.
 
Beginning with the 19th century industrialization for the socks, the factories have the capacity to produce large amounts of production and exports began to be .. The main center İngiltere'deNottingham, France, Germany, Chemnitz had .. In addition, the owner of the production of silk stockings that idi.tabi said production has a very important place in overall consumption, especially in rural areas that değildi.Doğaldır need socks knitted socks karşılanacaktı home for many years.20th Century Stockings PROCESS TECHNOLOGY "NYLON" USE
 
Groundbreaking 20th century period was a lot of innovation: February 28, 1935 Wilmington (Delaware, USA) in the Chemical Industry Association of America EIDu Pont de Nemours & Co. KG. Research director Dr. Wallace Hume Carothers, the first nylon fibers developed.
 
Chemical point of nylon, amides formed by the equivalent units linked deyildi anything other than a condensation polymer. Therefore considered to be of nylon polyamide and edilmiştir.Tarihsil perspective, totally organic materials (carbon, water and air) produced the first synthetic fiber. Nylon and adipsin acids obtained as a result of the chemical elements Hexamethylendiamin ediliyordu.En polykondensasyon commonly used version at the same time, also called Nylon 66 or Nylon PA66 is 6.6. "Nylon" synthetic fibers Nylon ismininçoğunlukla produced the idea that every place mentioned by reference "NY "(New York) and" Lon "(to London) quotes reflect believed .. but in deyildir.1940 w.Eckelberry John Dupont Chemical Industry Association," Nyl "a syllable, and so selected the" front "ekininise eg as used for other fibers only. "cotton" attached to it claimed that an extension etmişti.1978 at DuPont origin of the name "NoRun" should be explained to customers, probably because the product has been instilled in the loops produced by the continuous false claim edilmemeliydi.Ancak name of legal disputes timidly "Nylon" Based on the değiştirilmişti.Buradan "Nylon" as another explanation for the name of Wallace Carothers'un fiber material on the success atıfat Finder "by Now You Losy Old Nipponese" his celebration of the thesis put forward the slogan. Accordingly, in the name of Japan's natural ipeğiylerekabet finally to enter into valuable synthetic fibers also wish to emphasize the development and happiness edilmişti.Ancak fiber "nylon" name after the death of Carothers received this anecdote molması çürütmektedir.1920 'youth women's skirt lengths shortening giyisilerinilerinin became visible to them .. after the legs and stockings worn silk or artificial silk made of transparent stockings adilmekte this period, and the upper part of the thigh sonlanmaktaydı.1930 'humanoids nylon used in the manufacture of stockings from başlandı.Butarihten become a part of women's wear nylon stockings popülaritelerini değizmez 1960, which lasted until Lara.
 
Just a few years after the development of new materials as very successful in Wilmington Naylon'dan naylomn the first hosiery, socks piyasayaarz doğmuştu.Üç 4000 hours. double-sold. Çıkmıştı.15 true that in the United States in May 1940 for four days in nylon konjöktürü four million pairs of nylons stockings satılmıştı.Kadınlar after this miracle had fallen everywhere. The form of layers produced by combining the back-stitched nylon stockings nylons very sexy, period, actresses and was enthroned by high society .. However, with the outbreak of World War II has been turned upside down, and suddenly everything started to be used with nylon manufacturing nylon stockings for the army needs to can not find the image of women in nylons stockings başladı.Dikişli a standstill period in order to give legs to the back seam of coal and eye pencil line from top to bottom in a separate historical anecdote çizmesiyse.
 
Pantyhose for the first time in America, and North Carolina, Allen Gant Senior tarfından was invented in 1959 by Glen Raven Mills company reduced both üretilmiştir.Geliştirilen circular işçiliğni forestry machinery and hand made possible the construction of seamless socks .. Glen Raven Mills company in 1965 The first seamless pantyhose and stockings in the market that combines sürmüştür.Külot seen great interest in clothes and fashion, especially the miniskirt in the 1960s triggered a huge spread rapidly replaced nylon stockings .. Pantyhose stockings to decrease the spread of the bodice and jartiyerkullanımının açmıştır.aynı Spandex or Elastan'ın more comfortable in the invention of the pantyhose made useful and stylish.
Örüyorlardı socks knitting needles from the Turks, and 5. Mesh material, wool, mohair and silk thread were using. By regions showing a variety of features that has the most beautiful examples of the art of hand-woven socks. Not only in terms of Anatolian socks woven materials, motifs, colors, and in terms of the areas they represent and the meaning was of great features.
The sock industry in Turkey, was founded in 1923 and developed over time faydalınarak Promotion Code, machinery industry started its activities by importing. Turkey these days in terms of the production of socks to meet their needs as well as 90-about 95% of the production is exported. In our country, large and small, around 800 companies over 20,000 machines, hosiery machine bulunmaktadır.Bu yıllıkm out of 3 shifts per day production capacity reaches about $ 2 billion a double.